Din vredes dag

Titel: Din vredes dag Författare: Barbara Winckelmann Förlag: Bokförlaget Bra Böcker AB (1977) Din vredes dag är den finlandssvenska författarinnan Barbara Winckelmanns första historiska roman i hennes pentalogi (fem delar) om Helsingfors. Boken börjar något år innan Hattarnas ryska krig (1741-1743) och utspelar sig helt i Helsingfors fram till den Lilla ofreden då ryska trupper […]

Vad är stora och lilla ofreden?

Stora ofreden (1713-1721) och Lilla ofreden (1742-1743) är benämningar på två krigstidsperioder då den svenska rikshalvan Finland var ockuperad av Ryssland. Båda gångerna övergav Sverige mer eller mindre Finland för att kunna försvara kärnlandet och detta fick svåra konsekvenser för finländarna. Speciellt under Stora ofreden plundrade, brände, skövlade, våldtog, förslavade och mördade ryssarna i sådan […]