Soldatnamn!

De äldsta svenska soldatnamnen tillkom under 1500-talet men det dröjde till det yngre indelningsverket (1690-talet) innan bruket började bli vanligt inom armén. Men det var inte bara indelta soldater som fick soldatnamn utan även båtsmän och dragoner. Soldatnamnen kom till eftersom det fanns ett behov att skilja soldaterna åt då det kunde vara många som […]