Världens Historia nr 5, 2014

Årets femte nummer av Världens Historia innehåller inte en, inte två utan hela tre intressanta artiklar. Visserligen hör två av artiklarna mer medeltiden till men de spiller ändå över till 1700-talet och bör därför omnämnas. Låt oss därför utan vidare dröjsmål gå igenom artiklarna. Bödeln var medeltidens utstötte Av Else Christensen. Den första artikeln handlar […]