Ett fyrfaldigt leve!

Sedan 1635 har den svenska försvarsmakten skjutit svensk lösen. Detta är speciellt känt inom sjöfarten då svenska örlogsfartyg har avfyrat sina kanoner för att identifiera sig. Svensk lösen består av två skott i tät följd. Vid högtidliga tillfällen skjuter man dubbel svensk lösen, alltså två plus två skott. Det är detta som har gett upphov […]