Norrbotten – Den nya världen?

När Christofer Columbus och de andra grabbarna upptäckte Nord- och Sydamerika kallade de dessa världsdelar för Den nya världen. Denna beteckning kan tyckas vara en aning missvisande då det redan levde andra ickeeuropeiska folk i dessa områden som på intet sätt tyckte att de levde i en nyupptäckt värld. När jag tänkte på alla dessa […]