BORIS GRIMENKO

Boris Grimenko tillhörde en godsägarsläkt som till och med 1708 hade sitt huvudsäte kring byn Vileyka, norr om Minsk.
 

DÖDLIG KOMMENDERING
Under Karl XII:s ryska fälttåg marscherade den svenska armén österut via Minsk. En trupp svenska soldater som rekvirerade i trakterna kring Vileyka arresterade under falska anklagelser Boris Grimenko och hans bästa vän Ruslan Baranovich.  Karolinerna ställde Grimenko inför ett fruktansvärt val, han kunde bevisa sin oskuld genom att dräpa Baranovich eller så skulle svenskarna avrätta dem båda för spioneri. Grimenko valde det förstnämnda alternativet trots att han visste att det illdådet skulle plåga honom för resten av hans liv.

Efter att svenskarna försvunnit begravde Grimenko sin vän och vid det lilla träkors han rest svor att han skulle hämnas. Alla svenskar var från och med nu till tidens ände hans fiender. Därefter anslöt han sig till de ryska partisanerna som tsar Peter sänt ut för att störa karolinernas frammarsch. Grimenko visade sig vara en utmärkt prickskytt och han valde att agera ensam i sina aktioner mot svenskarna. Några veckor senare ställdes Grimenko mot en liten patrull svenska soldater ledda av Karl Kämpe. Grimenko lyckas döda många av fienderna innan Karl kunde oskadliggöra honom. Döendes lämnades Grimenko i ödemarken för att ensam lämna jordelivet men om det blev slutet på hans saga låter vi vara osagt.

DUNDERDAGARS UNIVERSUM

Namn: Boris Grimenko.
Ras: Människa.
Hemort: Vileyka, Polsk-litauiska samväldet.
Talanger:
Prickskytt.
Grupperingar: De ryska partisanerna.

PUBLICERINGSINFORMATION

Utgivare: Dunderdagar.
Första framträdande: Karl Kämpe Äventyraren nr 4.
Skapare: Jörgen Karlsson.

DJÄVULENS KUSK

När djävulen vill att någon skall hämtas direkt till helvetet sänder han ut sin namnlöse kusk för att hämta den olycklige. Mycket litet är känt om kusken men de lärda som studerat hans värv tar för givet att han är en fallen ängel som följde Hin Håle ner till helvetet för att tjäna honom där. De få vittnesmål som finns beskriver kusken som en pestsmittad humanoid varelse som styr en brinnande droska som dras av två brinnande hästskelett. Det kan tyckas vara en paradox att det i stort bara är onda människor som hämtas av kusken men vem vet vilka diaboliska öden som väntar dem i helvetet.
 

DJÄVULENS KUSK
Under en vistelse i Stuttgart konfronterar Karl Kämpe Djävulens kusk som har kommit till staden för att hämta den vedervärdige friherren Heinrich von Stuttenburg.

DUNDERDAGARS UNIVERSUM

Namn: Djävulens kusk.
Ras: Demon.
Hemort: Helvetet.

PUBLICERINGSINFORMATION

Utgivare: Dunderdagar.
Första framträdande: Karl Kämpe Äventyraren nr 1.
Skapare: Jörgen Karlsson.

GABRIEL, ÄRKEÄNGEL

Gabriel är en av de sju ärkeänglarna och troligast den som står Gud närmast efter att Lucifer lämnade himmelriket. Han är den som försvarar Guds mysterium och är väktare av hans hemligheter. Ibland sänder Gud ner Gabriel till jorden för att förmedla viktiga budskap eller för att beskydda förbjuden kunskap om göromål som anbelangar Herren.
 

DEN ENDA KVINNAN
Under förhistorisk tid, före det Himmelska kriget, har ängeln Helbadur en förbjuden relation med människokvinnan Narai. Gud sänder Gabriel ner till jorden för att föra bort det gossebarn som är resultatet av Helbadurs och Narais förening. Denna handling får ödesdigra konsekvenser och Helbadur ansluter sig till Lucifers upproriska skaror och förklarar krig mot Gud. Vad som hände med gossebarnet förtäljer inte historien… än.

DUNDERDAGARS UNIVERSUM

Namn: Gabriel.
Ras: Ängel.
Hemort: Himmelriket.
Talanger:
Prickskytt.
Grupperingar: Ärkeänglarna, De trogna änglarna.

PUBLICERINGSINFORMATION

Utgivare: Dunderdagar.
Första framträdande: Karl Kämpe Äventyraren nr 2.
Skapare: Jörgen Karlsson .

KARL KÄMPE

Berättelsen om Karl Kämpe år lång, från uppväxten i Edsbro socken via soldatåren under Stora nordiska kriget till kringvandrande äventyrare i både Europa och Nordamerika.
 

UPPVÄXT
Karl Julius Axelsson föddes i herrens år 1679 på faderns lilla soldattorp i Uppland. Den nyfödde pojken fick aldrig träffa sin far då han omkom i slutskedet av det skånska kriget i strid mot danskar och snapphanar. Karl blev därför ensamt fostrad av sin mor Karolina som aldrig kom att gifta om sig. Redan tidigt väcktes hans intresse för bragder och stordåd då modern ofta berättade grekiska hjältesagor för honom.

I tidig ungdom förälskade sig Karl i en grannpiga men när hon bryskt avfärdade hans svärmerier gick allting snett. Ett tumult uppstod och pigans fästman kom springande för skydda sin blivande hustru. Karl som redan var stor för sin ålder hade inga besvär med att klå fästmannen gul och blå innan bråket hann avstyras. När Karolina fick höra vad Karl hade gjort blev hon rosenrasande och skickade iväg sonen att arbeta som timmerhuggare i skogen. Det blev en mödosam tid i Karls liv men det var även under dessa år som han byggde upp den herkuliska styrkan i kroppen som skulle komma honom så väl till pass senare i livet.

År 1696 ledsnade Karl på livet i skogen. Tillsammans med Karolina (som tagit sonen till nåder) reste han ner till Stockholm för att ta värvning vid det kungliga livregementet. Under mönstringen hamnade Karl åter i trubbel, denna gång med en mönstringsofficer. Det hela utmynnade i rabalder som fick avbrytas av Karl XI själv som precis anlänt för inspektion. När kungen fick veta vad oredan berodde på blev han förgrymmad. Tre ärrade busar omringade på kunglig beordran Karl för att ge den uppstudsiga ynglingen den omgång som hans självförhävelse så väl förtjänade. Föga anade busarna att det var ett uppretat lejon och inte ett lamm de hade att göra med, innan de låg kvidande på marken. Kungen imponerades av Karl Axelssons stridsvilja och gav honom soldatnamnet Kämpe och en plats i livregementet till häst.

MILITÄR KARRIÄR
De första åren i kavalleriet blev inte vad Karl hade tänkt sig. Han hamnade under den koleriske kapten Joar Ulvhiertas befäl som plågade de unga rekryterna och beordrade dem att göra både förnedrande och skamliga uppgifter. Alla hatade svarte Joars vanstyre och en dag sade rekryten Erik Liberwald emot. Detta fick kaptenen att helt tappa fattningen och för sin oförskämdhet misshandlades den stackars Erik så att han fick men för livet. Några dagar senare fann fiskare Eriks döda kropp guppandes i Saltsjön, han hade tagit sitt liv. Karl beskyllde kapten Ulvhierta för Eriks allt för tidiga död men innan han hann göra något åt saken kom det Stora nordiska kriget.

Karl och hans regemente skeppades över till svenska Estland. Vid slaget vid Düna år 1701 fick Karl sitt första riktiga elddop där han vann både ära och berömmelse. Kriget tog dock inte slut där och under åren som följde deltog han i de flesta stora slag och fälttåg. År 1707 satt Karl åter i sadeln, nu som ärrad buse, redo att ta sig an Peter den Store. Den svenska armén upplevde dock stora motgångar under fälttåget i Ryssland. Fienden använde sig av den brända jordens taktik och vägrade att gå i motstrid. Efter den strängaste vintern på mannaminne möttes de båda armérna vid Poltava. Uppgörelsens tid var äntligen inne. Den 28 juni 1709 krossade Peter den store ryggraden på den svenska armén. En av få karoliner som överlevde det fruktansvärda slaget var Karl Kämpe och på en stulen häst flydde han västerut.

ÄVENTYRAREN
Redan samma natt skulle Karl Kämpe uppleva sitt första möte med det övernaturliga när han ställdes mot demonen Karabna i en tillsynes övergiven kyrka. Karl överlevde även denna drabbning och kunde efter många veckor på flykt nå de centrala delarna av Europa. I Wien träffade Karl på Martin von Kronsdorf som berättade för honom att det pågår ett hemligt krig mellan goda och onda makter som pågått i årtusenden. Änglar och demoner existerar och de använder människor som sina spelpjäser och jorden är deras spelbräde.

Martin berättade också att han var riddare i den hemliga orden Ordo Arboris Vitae (Livets Träd Orden). En orden som har två huvudmål. Det primära målet är att dräpa alla demoner och djävlar som sprider sin ondska på jorden. Det sekundära målet är att hitta Livets träd som fortfarande sägs växa på någon avlägsen plats på vår sköna jord. Genom Martin blev Karl involverad i orden, först som väpnare och senare själv som riddare. 

Tillsammans red Karl Kämpe och Martin von Kronsdorf runt i Europa under några år och bekämpade ondskan. Efter Martins död fortsätter Karl ensam kampen som tar honom över hela Europa och slutligen även över till Nordamerika. Kampen mot underjordens makter är svår men Karl Kämpe har ännu inte givit upp och så länge det finns rättfärdiga människor som fortsätter striden kan mörkrets makter inte segra.

DUNDERDAGARS UNIVERSUM

Namn: Karl Kämpe.
Födelsenamn: Karl Julius Axelsson.
Alias:
Charles de Champs, Hammaren från Norden.
Ras: Människa.
Födelseår:
1679.
Hemort: Edsbro socken, Uppland.
Talanger:
Råstark, Språkbegåvning.
Grupperingar: Ordo Arboris Vitae.

PUBLICERINGSINFORMATION

Utgivare: Dunderdagar.
Första framträdande: Karl Kämpe Äventyraren nr 1.
Skapare: Jörgen Karlsson.

Kraken

Legenderna om det havsmonster som kallas Kraken är lika fantastiska som häpnadsväckande. Trots detta finns det många sjömän som kan svära vid den heliga skrift att de har sett denna gigantiska bläckfiskliknande varelse. Speciellt från Norska havet är iakttagelserna många där detta odjur tycks lura på havets botten för att utan förvarning anfalla intet ont anande skepp som seglat in i dess revir.

DEN ENDA KVINNAN
Den fallne ängeln Helbadur har en Kraken fångad i källaren på sitt slott strax utanför Strasbourg där den agerar underjordisk väktare som tar hand om alla ovälkomna besökare. Om denna Kraken är ett barn eller ett fullvuxet djur förtäljer tyvärr inte historien. Inte heller hur den hamnade i Helbadurs tjänst eller om den är den sista av sin ras eller om det finns fler som lömskt lurar i jordens mörka hålor.

DUNDERDAGARS UNIVERSUM

Ras: Urtidsdjur.

PUBLICERINGSINFORMATION

Utgivare: Dunderdagar.
Första framträdande: Karl Kämpe Äventyraren nr 2.
Skapare: Jörgen Karlsson.

MADULUS

Man tror att Madulus som ung hade en misslyckad karriär som läkarstudent innan han slog sig in på sin kriminella bana. Genom åren förflyttade sig Madulus från stad till stad och livnärde sig genom bedrägerier och stölder. Han nästlade sig in i sina offers hus genom att påstå att han var lärd astrolog, siare, läkare, filosof eller trollkarl. Väl på insidan lurade han till sig eller stal det han behövde och innan någon hann stoppa honom var han redan försvunnen, ofta med ett rikt byte. Någon riktig magi kunde förstås inte Madulus förrän en dag då han av en slump kom över Ottomakayas ring. Enligt legenden vara Ottomakaya en aztekindiansk präst som under blodiga ritualer offrade tusentals människor till gudarna. Som tack gav de prästen en mäktig ring som skulle göra honom ostoppbar. Ringen följde långt senare med till Europa med de spanska conquistadorer som tagit den som byte. Med hjälp av Ottomakayas ring började Madulus utöva riktig magi och i hans fotspår följde lemlästning, människoffer och ren dårskap.

FEGLJUS
Efter att ha jagat Madulus i veckor kommer Karl Kämpe till slut i kapp honom i en sydtysk stad. Deras konfrontation avslutas med att Karl dräper nekromentikerns tjänardemon och tar Ottomakayas ring ifrån honom. Utan ringen är Madulus maktlös och Karl överlämnar honom till myndigheterna för en rättvis bestraffning för sina illdåd.

DUNDERDAGARS UNIVERSUM

Namn: Madulus.
Ras: Människa.
Yrke:
Nekromantiker.
Föremål: Ottomakayas ring.
Talanger:
Svartkonst.

PUBLICERINGSINFORMATION

Utgivare: Dunderdagar.
Första framträdande: Seriemix nr 6.
Skapare: Jörgen Karlsson.

SLOTTET CHARLIEU

Efter att den gamla medeltidsborgen som varit den grevliga familjen de Charlieus hem brunnit ner byggde den dåvarande greven upp ett nytt praktfullt slott i barockstil. Förutom slottet anlades en stor vacker trädgård innanför de yttre murarna som innehöll både inhemska och exotiska växter. Under slottet finns en stor källare som är den enda rest som finns kvar av medeltidsborgen.

OSKULDENS PRIS
I sin jakt på häxan Medeas kristallkula tar sig Karl Kämpe in i slottet Charlieu genom en hemlig tunnel.

KURIOSA
• Slottet Château de Cheverny var förebild för utformningen av slottet Charlieu. Hergé använde samma slott när han utformade slottet Moulinsart men han tog bort de yttre flyglarna.

DUNDERDAGARS UNIVERSUM

Namn: Slottet Charlieu.
Byggnadstyp: Slott.
Land: Frankrike.
Provins:
Lyonnais.
Stad/by: Charlieu.

PUBLICERINGSINFORMATION

Utgivare: Dunderdagar.
Första framträdande: Karl Kämpe Äventyraren nr 6.
Skapare: Jörgen Karlsson.