Ett fyrfaldigt leve!

Sedan 1635 har den svenska försvarsmakten skjutit svensk lösen. Detta är speciellt känt inom sjöfarten då svenska örlogsfartyg har avfyrat sina kanoner för att identifiera sig. Svensk lösen består av två skott i tät följd. Vid högtidliga tillfällen skjuter man dubbel svensk lösen, alltså två plus två skott. Det är detta som har gett upphov […]

Gamla stans små torg!

Har du någonsin undrat varför Gamla stan i Stockholm har så många små torg? Gåstorget, Sven Vintappares torg, Tyska brunnsplan, Brända tomten m.fl skapades alla i slutet av 1700-talet på förslag av stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg. Detta för att brandförsvaret hade väldigt svårt att vända med sina hästar och vagnar efter de trånga gatorna och […]

Järn och Blod – Tysklands enande!

Det är frapperande få som vet att ett enhetligt Tyskland bildades först 1871. Detta betyder exempelvis att USA är ett 95 år äldre land än Tyskland. Så sent som i mitten av 1800-talet bestod de tyska landområdena av 39 olika stater (tyska förbundet) som innan Napoleons härjningar hade varit fler än 300. De dominerande tyska […]

Hajdukerna!

Har du någonsin undrat var det svenska ordet hejduk kommer ifrån? Hajdukerna var från början benämningen på ungrare som under 1500-talet bedrev gerillakrigsföring mot det Osmanska riket som ockuperat delar av landet. De blev däremot även med tiden plågoandar för sina kristna grannar, köpmän och vanliga resenärer. När hajdukerna ökade i antal och duglighet började […]

Lex Occultum

  Lagom till den engelska versionen har Götterdämmerung bytt namn till Lex Occultum. En kickstarter som behöver ditt stöd är igång och det ser ut att bli riktigt fett! • Kickstarter: Lex Occultum

Historiska Äventyr i Göteborg

Ett nytt historiskt rollspel av bland andra Daniel Lehto som behöver ditt stöd. Leta fram penningpungen och bege dig omedelbart till kickstarter. • Kickstarter: Historiska Äventyr i Göteborg