fbpx

BORIS GRIMENKO

Boris Grimenko tillhörde en godsägarsläkt som till och med 1708 hade sitt huvudsäte kring byn Vileyka, norr om Minsk.
 

DÖDLIG KOMMENDERING
Under Karl XII:s ryska fälttåg marscherade den svenska armén österut via Minsk. En trupp svenska soldater som rekvirerade i trakterna kring Vileyka arresterade under falska anklagelser Boris Grimenko och hans bästa vän Ruslan Baranovich.  Karolinerna ställde Grimenko inför ett fruktansvärt val, han kunde bevisa sin oskuld genom att dräpa Baranovich eller så skulle svenskarna avrätta dem båda för spioneri. Grimenko valde det förstnämnda alternativet trots att han visste att det illdådet skulle plåga honom för resten av hans liv.

Efter att svenskarna försvunnit begravde Grimenko sin vän och vid det lilla träkors han rest svor att han skulle hämnas. Alla svenskar var från och med nu till tidens ände hans fiender. Därefter anslöt han sig till de ryska partisanerna som tsar Peter sänt ut för att störa karolinernas frammarsch. Grimenko visade sig vara en utmärkt prickskytt och han valde att agera ensam i sina aktioner mot svenskarna. Några veckor senare ställdes Grimenko mot en liten patrull svenska soldater ledda av Karl Kämpe. Grimenko lyckas döda många av fienderna innan Karl kunde oskadliggöra honom. Döendes lämnades Grimenko i ödemarken för att ensam lämna jordelivet men om det blev slutet på hans saga låter vi vara osagt.

DUNDERDAGARS UNIVERSUM

Namn: Boris Grimenko.
Ras: Människa.
Hemort: Vileyka, Polsk-litauiska samväldet.
Talanger:
Prickskytt.
Grupperingar: De ryska partisanerna.

PUBLICERINGSINFORMATION

Utgivare: Dunderdagar.
Första framträdande: Karl Kämpe Äventyraren nr 4.
Skapare: Jörgen Karlsson.