Den franske kanaljen (16)

Den Franske Kanaljen, kapitel 16. Karl Kämpe, greven av Belz, Izabela och hajdukerna kommer fram till Bogdanas lilla torp. Den gamla haggan bekräftar att hon kan bota Izabelas krankhet men ställer samtidigt ett villkor på att hon måste få arbeta ostört. Greven går med på detta och medan timmarna går försvinner hoppet allt mer. Kan […]