Guy Fawkes & the gunpowder plot

Titel: Guy Fawkes & the gunpowder plot Författare: Peter Brimacombe Förlag: Pitkin Publishing (2005) Jag vill först säga att detta inte är en riktig bok. Detta är en häftad guide på 24 sidor som i korta artiklar med många bilder berättar Guy Fawkes historia och krutkonspirationens bakgrund, misslyckande och eftermäle. Guy Fawkes föddes år 1570 […]