2 inlägg Etikett Napoleonkrigen

Sveriges 5 kolonier!

landingoftheswedesLanding of the Swedes and Finns (Stanley M. Arthur).

I början av 1400-talet började de europeiska länderna att kolonisera den övriga världen i jakt efter naturtillgångar och nya handelsmöjligheter. Sverige som överlag var en liten spelare i Europa ville inte vara sämre än de stora pojkarna och gav ut privilegiebrev till nybildade handelskompanier som skulle sköta om de svenska besittningarna. Här följer en lista över Sverige 5 kolonier.

Nya Sverige 1638-1655 (17 år)
I mars 1638 seglar fartygen Kalmar Nyckel och Fågel Grip uppför Delawarefloden i Nordamerika och upprättar kolonin Nya Sverige. Efter landköp av lokala hövdingar upprättas ett drygt dussin fort och bosättningar. Svenskarna och finländarna som bosatte sig i området kom väl överens med områdets indianstammar som de bedrev handel med. Däremot kom de inte överens med grannkolonin Nya Nederländerna som 1655 invaderade och intog Nya Sverige. Så snöpligt slutade det svenska äventyret i Nordamerika och de 400 kolonisatörerna fick antingen svära nederländarna trohetsed eller resa hem.

Cabo Corso 1650-1658 och 1660-1663 (totalt 13 år)
År 1650 köpte Svenska Afrikanska Kompaniet ett stycke land av kung Fetu i dagens Ghana. Den svenska etableringen efter kusten bestod av två handelsstationer och ett huvudfort i Cabo Corso. Även ett tiotal andra fort var under kortare eller längre tid i svensk ägo. I Cabo Corso bedrev svenskarna handel med timmer, guld och slavar. Danmark lyckades 1658 med hjälp av 2000 fetu-krigare inta den svenska kolonin. I samband med detta startade Karl X Gustav det andra danska kriget och i fredsförhandlingarna 1660 fick Sverige tillbaka kolonin. Lyckan blev dock kortvarig då Nederländerna 1663 intog Cabo Corso och avslutade det svenska äventyret i Afrika.

Porto Novo 1733 (1 månad)
År 1733 försöker Sverige få fotfäste i Indien genom att uppföra ett faktori (större fabrikskomplex) i Porto Novo (dagens Parangipettai). Både Storbritannien och Frankrike såg snett på detta bygge och redan efter en månad förstördes faktoriet och svenskarna sparkades ut ur landet.

Sankt-Barthélemy  1784-1878 (94 år)
År 1784 köper Gustav III ön Sankt-Barthélemy i Västindien av Frankrike för att Sverige skall kunna bedriva handel (även slavhandel) och uppföra plantager i området. Under många år var kolonin mycket lönsam men allt eftersom åren gick blev kostnaderna allt större. År 1845 beslutar den svenska riksdagen att friköpa kolonins 523 slavar och kung Oscar I kan förklara slaveriet olagligt. År 1878 är kostnaderna för kolonin så betungande att Sverige säljer ön tillbaka till Frankrike för sammanlagt 400.000 franc. Det enda större eftermäle som svenskarna lämnade efter sig på ön är huvudstaden Gustavias namn.

Guadeloupe 1813-1814 (1 år)
År 1810 erövrar Storbritannien den västindiska ön Guadeloupe från Frankrike. 1813 erbjuder Storbritannien ön till Sverige i kompensation för de landområden som kronprinsen Karl XIV Johan riskerar att förlora i Frankrike om Sverige går med på Storbritanniens sida i Napoleonkrigen. Karl XIII går med på detta och kolonin övergår i svensk ägo. Freden i Paris 1814 sätter dock stopp för övertagandet och ön tillfaller återigen Frankrike. Sverige ersätts av Storbritannien för förlusten med 24 miljoner guldfranc utan att en svensk någonsin har satt sin fot på ön.

Förutom dessa kolonier ville Gustav III även uppföra en svensk koloni i Australien (i trakterna kring dagens Perth). Dessa planer sköts upp på obestämd framtid när Sverige åter hamnade i krig med Ryssland (Gustav III:s ryska krig, 1788-1790).

Master & Commander:
Bortom världens ände

mc1Originaltitel: Master & Commander – The Far Side of the World
Språk: Engelska
Produktionsår: 2003
Speltid: 133 min
Regissör: Peter Weir
Skådespelare: Russel Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd m.fl.

Varning! Texten nedan innehåller spoilers.

Året är 1805 och vi befinner oss i början av Napoleonkrigen. Kapten Jack Aubrey (Russel Crowe) ombord på HMS Surprise har beordrats att hitta och oskadliggöra det franska kaparskeppet Acheron. Problemet är bara att det franska skeppet är dubbelt så stort, har större manskap, fler kanoner och kan bara skadas av kanoneld från mycket nära håll. Lucky Jack låter sig dock inte skrämmas och jagar skeppet till Brasilien, runt Kap Horn och vidare mot världens ände.

Efter att ha spelat hårdingar i megasuccéer som L.A. Confidential och Gladiator gjorde Russel Crowe den mindre lyckade Proof of Life och den långtråkiga A Beautiful Mind. Många började därför undra om inte hans tid i rampljuset var över, det talades t.o.m. om en Gladiator prequel för att återstarta hans karriär. Farhågorna lät inte dämpa sig när Crowe meddelade att han skulle spela huvudrollen i Peter Weirs kommande historiska drama Master & Commander – The Far Side of the World. Det skulle som tur var visa sig att farhågorna var obefogade. Crowe visade att han åter var en actionhjälte att räkna med även om filmen bara blev en måttlig kassasuccé.

mc2Russel Crowe som vi vill se honom – Master & Commander: Bortom världens ände (2003)

Jag skall villigt erkänna att jag inte var så imponerad första gången jag såg ”Master & Commander” men efter att ha åter sett filmen några gånger så har den vuxit på mig. Det finns något episkt och fantasieggande om en grupp män som för kung och fosterland seglar till världens ände för att bekämpa den lede fi. Om inte fienden dödar dem så är risken stor att färden dit eller tillbaka kommer att göra det.

För dem som inte vet det baserar sig filmen på en populär bokserie kallad Aubrey/Maturin-serien av den brittiske författaren Patrick O’Brian. The Far Side of the world är den tionde boken i serien och även om filmen har hämtat inspiration från i stort hela bokserien så är det denna bok som filmen bygger på. Det kan tyckas vara ett udda grepp att inte börja med den första boken men Peter Weir var från början klar med att om han skulle regissera så skulle det vara någon av de bättre böckerna i mitten av serien, och så blev det.

mc5Stephen Maturin och Jack Aubrey – Master & Commander: Bortom världens ände (2003)

Filmen liksom böckerna bygger mycket på vänskapen mellan kaptenen Jack Aubrey och skeppsläkaren Stephen Maturin (Paul Bettany). Jack är en stridslysten och karismatisk ledare medan Stephen är en återhållsam naturvetenskapsman. Trots deras olikheter har de respekt för varandra och mer än en gång får Stephen agera Jacks samvete och viska råd till honom. Detta hindrar dock inte Jack från att hela tiden pressa sina män till det yttersta för att han skall kunna utföra sin plikt.

När HMS Surprise närmar sig Galápagosöarna vaknar Stephens vetenskapliga sida till liv. Han vill som första vetenskapsman studera öarnas unika natur- och djurliv. Rent historiskt är han 30 år före Charles Darwin som besökte öarna först 1835. Besvikelsen är därför stor när fienden dyker upp och det inte finns någon tid att stanna på öarna. Den reva som uppstår mellan Jack och Stephen på grund av denna oenighet hotar på allvar deras vänskap men när Stephen skadeskjuts tar Jack sitt förnuft tillfånga och överger jakten och återvänder till Galápagos. Där stannar de några dagar medan Stephen kryar på sig och får undersöka ön. Till Stephens stora besvikelse upptäcker han fienden på andra sidan ön och under några ögonblick pågår en inre strid. Skall han hålla fast vid sin dröm eller skall han göra sin plikt. Tacksamheten för att Jack räddat hans liv avgör till slut beslutet.

mc3Kanske världens tuffaste tatuering – Master & Commander: Bortom världens ände (2003)

En annan sak som är slående i filmen är disciplinen som rådde på ett 1800-talsskepp. Hierarkin var glasklar och varje grupp höll sig därför mycket till sig själva. Överst är kaptenen vars ord är lag. Sedan har vi officerarna och under dem kadetterna. Längst ner är de vanliga sjömännen som gjorde det mesta av grovarbetet. Dessutom finns en grupp marinsoldater ombord som är en alldeles egen enhet (de känns igen på de röda uniformerna). Det var stenhårda straff för de som bröt mot hierarkin genom att vägra följa order eller bara inte hälsade sina överordnade på ett korrekt sätt. Något som sjömannen Joseph Nagle på ett smärtsamt sätt får erfara.

Master & Commander – Bortom världens ände är i själ och hjärta en äventyrsfilm. Den tappar dock aldrig fokuset på människorna i dramat. Svåra beslut måste tas, uppoffringar måste göras och ett högt pris måste betalas. Männen sållas från pojkarna och respekt kommer inte utan svett, tårar och blod. Denna recension avslutas med Jack Aubreys moralhöjande tal:

Do you want to see a guillotine in Piccadilly? Want to call that raggedy-ass Napoleon your king? You want your children to sing the ”La Marseillaise?

Kultfakta 1: Den uppmärksamme tittaren uppfattar att sjömännen i filmen använder sig av ordet larboard (babord, vänster) istället för port. Detta är historisk korrekt då brittiska flottan först 1844 införde ordet port för babordsidan. Anledningen till bytet var att larboard under mindre ideala förhållanden lätt kunde förväxlas med starboard (styrbord, höger).

Kultfakta 2: Russel Crowe startade 2010 en twitterkampanj för att göra en uppföljare till Master and Commander. Hitintills har den varit fruktlös.