Ostindiefararen Götheborg förärade Luleå stad med ett besök 22-25/8 2013.
Samtliga fotografier är tagna av Jörgen Karlsson.

gotheborg01Götheborg 1
gotheborg02Götheborg 2
gotheborg03Götheborg 3
gotheborg04Götheborg 4
gotheborg05Götheborg 5
gotheborg06Götheborg 6
gotheborg07Götheborg 7
gotheborg08Götheborg 8
gotheborg09Götheborg 9
gotheborg10Götheborg 10
gotheborg11Götheborg 11
gotheborg12Götheborg 12