Samtliga bilder är fotograferade 22/3 2013 av Jörgen Karlsson.

myntkabinettet01Myntkabinettet 1
myntkabinettet02Myntkabinettet 2
myntkabinettet03Myntkabinettet 3
myntkabinettet04Myntkabinettet 4
myntkabinettet05Myntkabinettet 5
myntkabinettet06Myntkabinettet 6
myntkabinettet07Myntkabinettet 7
myntkabinettet08Myntkabinettet 8
myntkabinettet09Myntkabinettet 9
myntkabinettet10Myntkabinettet 10
myntkabinettet11Myntkabinettet 11
myntkabinettet12Myntkabinettet 12