Samtliga bilder är fotograferade 30/6 2016 av Jörgen Karlsson.

kalmarslott01Kalmar Slott 1
kalmarslott02Kalmar Slott 2
kalmarslott03Kalmar Slott 3
kalmarslott04Kalmar Slott 4
kalmarslott05Kalmar Slott 5
kalmarslott06Kalmar Slott 6
kalmarslott07Kalmar Slott 7
kalmarslott08Kalmar Slott 8
kalmarslott09Kalmar Slott 9
kalmarslott10Kalmar Slott 10
kalmarslott11Kalmar Slott 11
kalmarslott12Kalmar Slott 12
kalmarslott13Kalmar Slott 13
kalmarslott14Kalmar Slott 14
kalmarslott15Kalmar Slott 15
kalmarslott16Kalmar Slott 16
kalmarslott17Kalmar Slott 17
kalmarslott18Kalmar Slott 18
kalmarslott19Kalmar Slott 19
kalmarslott20Kalmar Slott 20
kalmarslott21Kalmar Slott 21
kalmarslott22Kalmar Slott 22
kalmarslott23Kalmar Slott 23
kalmarslott24Kalmar Slott 24
kalmarslott25Kalmar Slott 25
kalmarslott26Kalmar Slott 26
kalmarslott27Kalmar Slott 27
kalmarslott28Kalmar Slott 28
kalmarslott29Kalmar Slott 29
kalmarslott30Kalmar Slott 30
kalmarslott31Kalmar Slott 31
kalmarslott32Kalmar Slott 32
kalmarslott33Kalmar Slott 33
kalmarslott34Kalmar Slott 34
kalmarslott35Kalmar Slott 35
kalmarslott36Kalmar Slott 36