Fredrikstens fästning består förutom huvudfästningen av ett flertal utanverk (mindre försvarsanläggningar). Gyldenløve och Overberget är två av dessa och de är cirka 400-500 meter från huvudfästningen. Samtliga bilder är fotograferade 29/6 2016 av Jörgen Karlsson.

fredriksten01Fredrikstens Fästning 1
fredriksten02Fredrikstens Fästning 2
fredriksten03Fredrikstens Fästning 3
fredriksten04Fredrikstens Fästning 4
fredriksten05Fredrikstens Fästning 5
fredriksten06Fredrikstens Fästning 6
fredriksten07Fredrikstens Fästning 7
fredriksten08Fredrikstens Fästning 8
fredriksten09Fredrikstens Fästning 9
fredriksten10Fredrikstens Fästning 10
fredriksten11Fredrikstens Fästning 11
fredriksten12Fredrikstens Fästning 12
fredriksten13Fredrikstens Fästning 13
fredriksten14Fredrikstens Fästning 14
fredriksten15Fredrikstens Fästning 15
fredriksten16Fredrikstens Fästning 16
fredriksten17Fredrikstens Fästning 17
gyldenlove01Gyldenløve 1
.
gyldenlove02Gyldenløve 2
.
gyldenlove03Gyldenløve 3
.
gyldenlove04Gyldenløve 4
.
gyldenlove05Gyldenløve 5
.
gyldenlove06Gyldenløve 6
.
overberget01Overberget 1
.