Försvarsmuseum Boden fokuserar på Övre Norrlands försvarshistoria från slutet av 1800-talet och framåt. På en av väggarna hänger dock några intressanta föremål från äldre tider. Samtliga bilder är fotograferade 7/7 2014 av Jörgen Karlsson.

forsvarsmuseum01Försvarsmuseum 1
forsvarsmuseum02Försvarsmuseum 2
forsvarsmuseum03Försvarsmuseum 3
forsvarsmuseum04Hjullås 1600-talet
forsvarsmuseum05Kruthorn 1700-talet